Metaprogrammer

Hvad er metaprogrammer, og hvorfor er de vigtige? Metaprogrammer fungerer som filtrer, der styrer vores adfærd, tanker og oplevelser.

Metaprogrammers betydning i rekruttering, kommunikation, coaching og uddannelse, ser jeg som et særdeles værdifuldt værktøjer, der bl.a. kan belyse og give fokus på den følelsesmæssige intelligens på arbejdspladser og organisationer / foreninger.

Metaprogrammer bliver i NLP betragtet som helt centrale i vores opfattelse af verden og derfor også vores motivation, følelser, tanker og adfærd.

Metaprogrammer er den række af mentale filtre, som bestemmer, hvordan man opfører sig baseret på, hvordan man tænker, og hvad man er opmærksom på under observation. 

For eksempel:  Fokuserer du på oplysninger, eller personer? Kan du lide at se på helhedsindtrykket (general), eller er du detaljeorienteret?  eller er du "henimod" eller "væk fra" motiveret?

Det nyudviklede spørgeprogram, der måler på metaprogrammer, giver mulighed for bedre at ”forudsige medarbejderens adfærd”. Testen er et kvalitativt supplement til de traditionelle profil- og personlighedstest, vi kender herhjemme, idet den giver et godt indsigt i personers tankegang, værdier og vaner i en eller flere bestemte kontekster (livssituationer)

Claus Jørgensen  -  mobil: 28 14 62 70   -   www.prohuman.dk  -  email: info@prohuman.dk