NLP

NLP er forkortelsen af:  Neuro - Lingvistisk - Programmering.

N = Neuro - hentyder til hjernen eller sindet og troen på, at denne rumme ubevidste og medfødte evner og ressourcer som vi ikke bruger lige nu, men som vi kan lære at bruge.

L = Lingvistisk - hentyder til den sproglige del og ser på både sproget og udtryksmåder som lyde, følelser og ord. Disse samlede indtryk danner baggrunden for vores opfattelse af virkeligheden eller også kaldet "vores model af verden".

P = Programmering - er den måde, vi anvender vore oplevelser på og hentyder endvidere til, at hvert enkelt menneske skal lære at udforske og være bevidst om sine egne tanker og følelser for derigennem at få flere muligheder frem mod at nå sine mål.

Hjernen er det sted, hvorfra alle de skjulte ressourcer og evner kan hentes og derfor er der fokuspunkter i samtalen.

Vi taler om og arbejder bl.a. med dine:

Omgivelser - hvor er du lige nu / tid og sted?

Adfærd - hvad laver du?

Evner/færdigheder - hvordan bærer du dig ad / hvilke evner og færdigheder har du?

Identitet - hvilke mål sætter du dig i livet for at være nogen og hvem er du, når du laver det?

Spiritualitet - du er en del af et noget større "dig", som du kan kommunikere med.

derfor: "DIT SIND STYRER DINE RESULTATER"

*******************************************************************************************************************

NLP  er meget virksom, når det f.eks. drejer sig om at:

skabe et liv, hvor du helt bevidst vælger løsninger frem for at fortsætte i fastlåste uhænsigtsmæssige 

mønstre og vaner.

få afdækket og løst konkrete problemstillinger

få forbedret din kommunikation med andre mennesker og derved opnå bedre relationer og netværk

få forbedret dine personlige og faglige resultater.

*******************************************************************************************************************

NLP Forudsætninger

I NLP har man opstillet et sæt forudsætninger for anvendelsen af NLP - eller udtrykt på en anden måde: En coach der anvender NLP med succes og  støttet med disse overbevisninger, kan opnå stærke resultater hos klienter ved brug af en række NLP teknikker og værktøjer. Disse forudsætninger er det nærmeste, man i NLP kommer på et sæt principper:

Vi oplever ikke verden som den er - vi oplever en model af verden.

Respekt for andre menneskers model af verden.

Det er mig som styrer mit sind og dermed mine resultater.

Der eksisterer ikke fiasko, kun feedback

Betydningen af din kommunikation viser sig i den respons, du får.

Bag enhver adfærd er der en hensigt. Den nuværende adfærd er ikke altid den bedste til opnå hensigten.

Mennesker har alle de ressourcer de har brug for, for at nå deres mål.

Fleksible mennesker og organisationer har et fortrin frem for mindre fleksible.

Modstand er et tegn på utilstrækkelig rapport

Enhver situation indeholder flere valgmuligheder.  Så hvis noget ikke virker - så gør noget andet!

**************************************************************************************

Claus Jørgensen  -  mobil: 28 14 62 70   -   www.prohuman.dk  -  email: info@prohuman.dk